Vse o gradnji hiše - od iskanja parcele do nakupa pohištva

Izjava/ potrdilo o ne-uveljavljanju p...

uveljavljanje predkupne pravice

Nepremičnine ne morete prodati kar komurkoli, če se nepremičnina nahaja na območju, ki je varovano s posebnimi predpisi in ima predkupno pravico država ali občina. Posebej pa upoštevajte še predkupno pravico solastnika po Stvarnopravnem zakoniku! Potrdilo o namenski rabi, ki si ga prejel pregledaš in ugotoviš ali na nepremičnini obstaja kakšna varovalka glede sklenitve pravnega […]

Kaj je potrdilo o namenski rabi?

namenska raba

Gre za potrdilo iz uradne evidence, ki nam pove, kakšna je namenska raba nepremičnine ter morebitne omejitve pri razpolaganju z njo. Rok za njegovo izdajo je praviloma 15 dni od prejema vloge. Potrdilo namenski rabi boste potrebovali ob overitvi kupoprodajne pogodbe. Vlogo za izdajo potrdila vložiš na občini*, podrobne informacije pa dobiš pri referentu, ki […]

Razlika med občino in upravno enoto

razlika med občino in ue

Občina in upravna enota (UE) nista eno in isto! Občina je temeljna enota lokalne samouprave, upravna enota pa je krajevna enota državne strukture in opravlja naloge za posamezna ministrstva. Kam torej po posamezne dokumente za gradnjo? Odvisno od pristojnosti, ki jih posameznemu subjektu nalagajo predpisi. Preden se spraviš v akcijo za pridobitev kakršnegakoli dokumenta za […]

Kaj je lokacijska informacija in kje ...

lokacijska informaija

Lokacijska informacija ni odločba, je le informacija (naše vodilo) o tem, kaj lahko na konkretnem zemljišču gradimo! Skladno z vsebino iz te informacije, ki praktično povzema določila prostorskega načrta, bo tvoj projektant nato pripravil projekt gradnje. Lokacijska informacija ni več obvezna, vendar pa jo pred gradnjo nujno potrebuješ, saj predstavlja pomemben vir informacij o prostorskih […]